Du är här

Vi som jobbar på Sirona Health Solutions

I Sironas starka team finns bland annat managementkonsulter, läkare, ekonomer, IT-experter och analytiker. Våra olika kompetenser gör att vi ser problem – och möjliga lösningar – med olika ögon. I dagsläget är vi ett 15-tal personer. Nedan finner du namn, bakgrund och kontaktuppgifter till våra medarbetare. Varmt välkommen att kontakta oss!

Marit Vaagen

Marit Vaagen är Sirona Health Solutions grundare och VD. Innan Marit Vaagen grundade Sirona Health Solutions jobbade hon på McKinsey i 15 år, där hon blev partner år 2000. År 2001 startade hon och ledde hälso- och sjukvårdsverksamheten i Skandinavien, samtidigt som hon var delansvarig för bolagets europeiska sjukvårdsverksamhet. Marit Vaagen har en civilekonomexamen från Norges Handelshögskola och HEC i Paris. Hon har även en master i public policy från Harvard University, John F Kennedy School of Government.

 

marit.vaagen@sironagroup.se

+46 70 330 59 15

Victoria Sydow

Victoria Sydow arbetar med och har drivit ett flertal uppdrag inom strategiskt förbättringsarbete, verksamhetsutveckling och djupgående analyser av kvalitet inom vård och omsorg, samt läkemedelsstrategier med fokus på att optimera läkemedelsanvändning för att öka både det hälsomässiga och ekonomiska värdet. Victoria Sydow har en civilingenjörsexamen inom bioteknik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har även forskat vid City College of New York.

 

victoria.sydow@sironagroup.se

+46 70 913 26 24

Olof Lundström

Olof Lundström startade sin karriär på Ericsson och mellan 2004 och 2016 arbetade han genomgående med innovation och nya affärer i olika globala ledarskapsroller med bas i både Sverige, Kina och Singapore. Olof är examinerad civilingenjör inom industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan och har en kandidatexamen i ekonomi från Stockholms universitet. Under sin studietid mottog han även utmärkelsen ”Årets Teknologstudent”.

 

olof.lundstrom@sironagroup.se

+46 72 724 28 17

Fatimah Dabo Pettersson

Fatimah Pettersson arbetar med verksamhetsutveckling och förändringsledning, med fokus på bl.a. retention av personal. Sedan tidigare har hon ca 15 års klinisk erfarenhet som läkare, erfarenhet av förtroendeuppdrag, samt ledningsuppdrag inom industri och privat sjukvård. Hon är specialistläkare i gynekologi och obstetrik med läkarexamen från Karolinska institutet. Hon är även disputerad forskare och även fortsättningsvis anknuten till Institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska institutet.

 

fatimah.pettersson@sironagroup.se

+46 70 913 26 21

Cecilia Wallner

Cecilia Wallner har mellan 2011 och 2017 arbetat på ett globalt revisions- och konsultföretag med fokus på process- och organisationsutveckling, finansiell rapportering och affärsstyrning. Innan Cecilia blev konsult var hon Business Controller inom läkemedelsindustrin, samt forskat på Karolinska Institutet. Cecilia har en magister inom Nationalekonomi från Stockholms Universitet och studerade även på Cape Town University, Sydafrika.

 

cecilia.wallner@sironagroup.se

+46 (0)8 77 22 557

Johan Hilm

Johan Hilm har erfarenhet av arbete med högspecialiserad vård och nivåstrukturering av denna. Johan har stort intresse för psykisk ohälsa och har varit involverad i ett flertal projekt inom digitalisering och eHälsa. Johan har en kandidat- och masterexamen inom medicin med huvudområdet biomedicin från Karolinska institutet. Under sin studietid var han generalsekreterare för Svenska sällskapet för biologisk psykiatri och ordförande för studentkåren Medicinska föreningen.

 

johan.hilm@sironagroup.se

+46 70 913 26 26

Reyhan Arisoy Banegas

Reyhan Arisoy Banegas har erfarenhet av läkemedelsforskning och från medicinteknikbranschen. Hon har under de senaste fem åren arbetat mot sjukvård både nationellt och internationellt, främst inom områdena diagnostik och klinisk forskning. Reyhan har en civilingenjörsexamen i bioteknik från Kungliga Tekniska högskolan. Hon har även under studietiden forskat vid Columbia University, New York.

 

reyhan.arisoy@sironagroup.se

+46 73 944 88 90

Henrik Berg

Henrik Berg har utfört uppdrag för flertalet olika aktörer inom och hälso- och sjukvården såsom vårdbolag, landsting, myndigheter och PE-bolag. Fokusområden i arbetet har varit verksamhetsutveckling, e-hälsa och innovation, samt kvantitativ analys och modellering. Henrik påbörjade sin karriär inom management consulting på Arthur D. Little, där han även arbetade med uppdrag inom andra branscher. Han innehar civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Kungliga Tekniska högskolan och har även genomfört utbytesstudier vid UC Berkeley i USA och Polytechnic José Antonio Echeverría på Kuba.

 

henrik.berg@sironagroup.se

+46 73 026 48 64

Sara Anderson

Sara Anderson har under sin tid på Sirona framförallt arbetat med verksamhetsutveckling och strategiarbete, på uppdrag av både utförare och myndigheter. Hon har tidigare arbetat som legitimerad sjuksköterska inom olika sjukvårdsverksamheter i Sverige och Norge, främst med inriktning mot akutsjukvård. Sara har en medicine masterexamen med huvudområdet folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet med inriktning mot hälsoekonomi, sjukvårdspolicy och management.

 

sara.anderson@sironagroup.se

+46 76 875 17 82

Anton Julin

Anton Julin har djupa kunskaper inom digitalisering, verksamhetsutveckling och analys. Anton har arbetat nationellt och internationellt mot både privata och offentliga aktörer, med uppdrag inom strategiskt verksamhetsstyrning och införandet av digitala lösningar i primärvården. Tidigare drev han ett eget webbutvecklingsföretag och arbetade som projektledare och logistikkoordinator för en stor aktör inom utomhusreklam. Anton är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan.

 

anton.julin@sironagroup.se

+46 70 633 78 63

Kristoffer Fagerfjäll 

Kristoffer Fagerfjäll har arbetat med uppdrag relaterade till psykisk hälsa, samt verksamhetsgenomlysning och digitalisering av vården. Han har tidigare erfarenheter från verksamhetsutveckling på Danderyds Sjukhus via programmet Clinical Innovation Fellowship, Karolinska institutet samt kommersialisering och utveckling av medicinteknisk utrustning i eget företag. Kristoffer Fagerfjäll har en civilingenjörsexamen med inriktning bioteknik från Chalmers Tekniska högskola med en master inom affärsutveckling och entreprenörskap.

 

kristoffer.fagerfjall@sironagroup.se

+46 73 980 20 55

Aleksandra Dennier 

Aleksandra Dennier har erfarenhet av arbete med verksamhetsgenomlysning och innovationsstrategier. Hon har tidigare varit del av strategiprojekt inom flera branscher, bl.a. utformade hon en expansionsstrategi för ett lettiskt kraftvärmeverksföretag och undersökt processen för introduktion av läkemedel i Sverige. Hon har även erfarenhet av projekt i flera olika länder såsom Nya Zeeland, Österrike och Kosovo. Aleksandra har en kandidatexamen i nationalekonomi och redovisning samt en master i International Business och CEMS från Handelshögskolan i Stockholm och Kölns Universitet.

 

aleksandra.dennier@sironagroup.se

+46 73 154 52 36

Edvin Bernhardsson 

Edvin Bernhardsson arbetar med uppdrag inom verksamhetsutveckling parallellt med heltidsstudier. Edvin har även varit aktiv inom såväl studentfacklig verksamhet som inom partipolitik, där han haft förtroendeuppdrag på kommunal- och landstingsnivå. Under två år arbetade han på Prime PR där han hade rollen som Executive Assistant och sedermera arbetade med projektledning av omfattande public affairs-projekt. Sedan 2012 läser Edvin till läkare på läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

 

edvin.bernhardsson@sironagroup.se

+46 72 293 06 19

Wenja Schmidt Eriksen 

Wenja Schmidt Eriksen arbetar som HR- och marketing manager på Sironas kontor i Stockholm och i Oslo. Hon har tidigare arbetat på PWC, McKinsey och First Securities/Swedbank i Oslo. Wenja har utbildat sig vid Norges Markedshöyskole i Oslo.

 

wenja.schmidt.eriksen@sironagroup.se

+47 917 927 77