2021-10-05

Analys av skillnader i överdödlighet mellan äldreboenden i privat och kommunal regi under Coronakrisen

Dödligheten i covid-19 på svenska äldreboenden har diskuterats flitigt i media under 2020. Diskussionen har bland annat kretsat kring huruvida äldreboendens regiform, det vill säga om driften utförs i kommunal eller privat regi, har haft effekt på dödligheten i covid-19.

Med utgångspunkt i detta har Svenskt Näringsliv givit Sirona Health Solutions i uppdrag att analysera huruvida det finns skillnader i överdödlighet på svenska äldreboenden beroende på om boendet drivs i kommunal eller privat regi.

Läs mer om uppdraget här