Skip to main content

Rätt kompetens ger rätt resultat

Vi på Sirona har med omsorg utvecklat en personalstyrka med kompetens, erfarenhet och utbildningar inom flera olika områden. Genom att sätta ihop multikompetenta team kan vi leverera både breda och djupa insikter som kan skapa varaktiga förändringar. Våra medarbetare kommer från en rad olika områden: hälso- och sjukvård, forskning, ingenjörer, ekonomi och IT. Alla från ledande nationella och internationella lärosäten. Inför varje unika uppdrag sätter vi samman team som möter vår kunds mål och uppdragets utformning på främsta sätt. Genom möjligheten att kunna sätta ihop team med stor bredd, mångsidighet och tvärvetenskapliga kunskaper utför vi våra uppdrag med djup förståelse och håller en hög kvalitet från start till slut.

Grundprinciper

Vår projekt- och analysmetodik är baserad på den senaste forskningen och best practice. Utöver en gedigen genomförandemetodik, följer Sironas konsulter alltid följande grundprinciper.

 • Solida faktaunderlag ska alltid ligga till grund för allt vi gör.
 • Samtliga avgörande aspekter ska alltid vara tydliga, transparenta och enkelt summerade inför beslutsfattande.
 • Allt vi gör ska vara spårbart.
 • Allt vi gör ska kvalitetssäkras i flera led.
 • Uppföljning och feedback för lärandets skull ska alltid praktiseras såväl inom Sirona, som från Sironas klienter till våra medarbetare och vår organisation som helhet – så att vi kan skapa ett kontinuerligt lärande för alla parter.
 • Varje kund är unik.
 • Vi strävar alltid efter att vara kundens långsiktiga partner.
 • Kommunikation och transparens ska genomsyra allt vi gör.
 • Vi fokuserar alltid på att stödja, engagera och samarbeta med samtliga involverade i ett arbete.
 • Vi följer den högsta professionella standarden i allt arbete och agerar alltid med integritet. Utgångspunkten är alltid kundens mål och behov. Kontinuerliga återkopplingar ifrån våra kunder och vår mycket höga score i kundnöjdhetsindex (NPS) vittnar om att vi lyckas, men vi arbetar ödmjukt varje dag för att kontinuerligt bli ännu lite bättre.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


  Samtycke