2020-06-22

Digitala workshops för att främja utvecklingen av framtidens vårdinformationssystem

De nio Sussa-regionerna har gemensamt upphandlat Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS), vilket är en av de största IT-investeringarna inom vårdsverige någonsin. Just nu befinner man sig i implementationsfasen tillsammans med den valda leverantören Cambio Healthcare Systems.

Sirona är involverade i flera delar av Sussa-samverkan. Bland annat leder Sirona arbetet med att ta fram och beskriva gemensamma patientprocesser som ska ligga till grund för konfiguration och acceptanstest av FVIS. Processerna ska vara generella och heltäckande. Fokus ligger på att beskriva patientens väg genom vården på en nivå som är gemensam för Sussa-regionerna. Vårdövergångar och patientdelaktighet kan kräva en extra detaljering. De framtagna patientprocesserna kommer att användas för att säkerställa att FVIS stödjer Sussas önskade arbetssätt och krav.

Detta arbete har genomförts i digitalt workshopformat med olika professioner som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och annan klinisk personal.

”Mottagandet från verksamheten har varit väldigt bra i det pågående arbetet och det finns ett stort engagemang och vilja att vara med och påverka utformningen av det framtida systemstödet”.

Cecilia Ringheim, uppdragsledare för Processer inom Sussa Gemensamma förberedelser.

Hör av dig till Cecilia om du vill veta mer!