Digitalisering

Nya lösningar för sömlös vård och ökad patientnytta

Innovation för ökad patientnytta

Digitaliseringen av vården är fortfarande i sin början. Det finns ett starkt förändringstryck mot nya digitala lösningar. De tekniska förutsättningarna för att stötta framtidens vård finns redan och utmaningen är den beteendeförändring som krävs för att patienterna skall kunna få mesta möjliga nytta av förändringen. Det kräver både digitala lösningar som är anpassade till hur patienter och personal faktiskt fungerar, och att bygga lösningarna för den personcentrerade vården och inte tvärtom. På Sirona arbetar vi för att e-hälsa och innovation går hand i hand med processutveckling, nya organisations- och verksamhetsmodeller, nya arbetsmetoder och ett personcentrerat arbetssätt.

Rådgivning och genomförande

E-hälsolösningar ställer höga krav på god insikt i och hög kompetens inom förändringsledning. Sirona har gedigen erfarenhet av förändringsledning inom vårdens professioner och starka kultur. Vi har god vana av att aktivt leda och styra en förändringsresa och att stötta våra kunder för att nå uppsatta mål. En viktig aspekt för Sirona är att bidra med verktyg så att våra kunder själva står starka i sin fortsatta förändringsresa. Modern teknik gör skillnad på riktigt – med lösningar som är väl integrerade i vårdverksamheten.

Digitalisering vinner på standardiserade lösningar ibland också över regionsgränser för att få full effekt. Vi är vana vid att hantera den komplexiteten i detta arbete. Sirona har bland annat ansvarat för regionövergripande processutvecklings- och samordningsprojekt i samband med införandet av journalsystem och hälsoinformatik-lösningar kopplat till Framtidens Vårdinformationssystem (FVIS).

 

Exempel på relaterade kundprojekt

#4b4b4b

#009b37

#009b37

#009b37