Digitalisering

Nya digitala lösningar är en nyckelkomponent för att lyckas

Innovation för bättre e-hälsa

Digitaliseringen av vården har bara börjat. Det krävs en effektivisering av hela hälso- och sjukvårdsystemet för att kunna säkerställa hög kvalitet av morgondagens vård. Nya digitala lösningar är en nyckelkomponent för att lyckas.

Sirona har gedigen erfarenhet av både planering och implementering av olika e-hälsolösningar. Vi har även god förståelse för förändringsledning inom vårdens professioner och starka kultur. Med vår samlade kunskap hjälper vi företag, regioner och organisationer att identifiera nya digitala möjligheter och potentialer för en digifysisk vård. Med patienten i fokus skapar vi nya digitala vägar som ger vården flera kvalitativa fördelar. Ökad tillgänglighet, större patientdelaktighet och förutsättningar för egenvård är några av de. En annan viktig aspekt för Sirona är att bidra med verktyg så att våra kunder själva står starka i sin fortsatta förändringsresa. Gemensamt bygger vi en nära, personcentrerad och preventiv vård med hållbar kostnadsutveckling.

Sironas arbete med digitala transformationsresor inom hälso- och sjukvården ligger i linje med nationella rekommendationer liksom krav på framtidens vård. De inkluderar bland annat primärvårdsreformen, en avsiktsförklaring mellan staten och SKR om utveckling av välfärdens digitala infrastruktur, och Vision E-hälsa 2025.

 

Exempel på relaterade kundprojekt

#4b4b4b

#009b37

#009b37

#009b37