2019-02-07

Hälsoekonomisk studie av digital beroendevård

Under hösten 2018 genomförde Sirona en utforskande studie av den hälsoekonomiska potentialen hos Previct Alcohol, Kontigo Cares digitala verktyg för beroende- och missbruksvård.

Det krävs ekonomiska incitament för att vårdgivare ska välja att använda digitala lösningar likt Previct, och befintliga uppföljnings- och ersättningsmodeller är inte anpassade till preventiva insatser. Det kan därför vara utmanande att kommunicera besparingspotentialen av digitala innovationer. Med detta som bakgrund fick Sirona i uppdrag att undersöka Previcts hälsoekonomiska potential på kommunal nivå. Studien visade på flera positiva hälsoekonomiska effekter, till exempel minskad kostnad för vårdhemsplaceringar, effektivare arbetstid och färre eller lindrigare återfall.

Resultatet indikerar att digitala lösningar har potential att bidra till en effektivare och bättre vård, och väcker frågan om hälsoekonomisk uppföljning kan vara ett verktyg för vårdgivare att säkerställa att digitala satsningar lönar sig. Fynd från studien har även uppmärksammats av TV4 i två inslag