2019-02-06

Långsiktig krishantering i vården svårt

Kapacitet i Sjukvården - att hantera kritiska lägen

Dagens Medicin och Ekot uppmärksammar en ny rapport från Socialstyrelsen; ”Kapacitet i Sjukvården - att hantera kritiska lägen”. I rapporten analyseras hur väl sjukvården klarar av kort- och långsiktig behovs- och kapacitetsplanering samt kritiska situationer som större olyckor och kriser. Författaren, Patrik Hidefjäll, konstaterar i rapporten att vården är väl rustad för att hantera kritiska situationer men har svårare att hantera långsiktiga variationer som t.ex. vid kompetensbrist. Vi är glada att detta viktiga ämne för sjukvården uppmärksammas och är stolta över att ha bidragit till delar av rapporten.

Rapporten uppmärksammades i Dagens Medicin och Ekot

Läs rapporten i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida