2022-10-25

Lär känna Lotta – Sironas nya director!

Sironas team växer och först ut att presenteras är Lotta Nordin som i början av oktober klev in i rollen som director med specialisering inom pharma. Med en gedigen och flerårig erfarenhet inom läkemedelsbranschen har Lotta samlat på sig djup kunskap och expertis inom hälso- och sjukvården och Life science. Vi på Sirona är väldigt glada att stärka vårt team ytterligare med en sådan kompetent och erfaren ledare.

För att presentera Lotta ställde vi frågan:

-Varför valde du Sirona och vad ser du fram emot mest med din nya roll?

"Efter att under mer än 25 år jobbat i många olika roller inom läkemedelsbranschen, där vi ständigt arbetar med att förbättra patientens möjlighet att få en god behandling, ser jag det nu som en stor förmån att ta med mig dessa erfarenheter och integrera det med Sironas övergripande mål: jobba för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård ihop med alla viktiga aktörer i samhället. Jag är djupt imponerad över den bredd av kunskap som finns inom Sirona och ser mycket fram emot att få bli en del av laget!"

Varmt välkommen till Sirona Lotta!