2023-08-31

Ny medicinteknik kan skapa stora fördelar i vården

Hur kan man skapa en effektivare sjukvård, minska vårdköerna och samtidigt göra patientupplevelsen bättre? Vi pratade med Christian Löfman, Director inom biotech och medtech på Sirona, om den snabba utvecklingen inom medicinteknik – och hur Sirona kan bidra på resan.

Det är en väldigt spännande tid just nu där vi ser allt fler smarta innovationer inom medicinteknik, inte minst när det kommer till digitala hjälpmedel. Detta är en utveckling som verkligen tog fart under coronapandemin. Ta bara en sådan sak som egenmonitorering. Om en patient inte behöver åka in till sjukhuset för att mäta blodtrycket, utan kan stanna hemma och göra det, så blir belastningen på sjukvården mycket mindre. Det är också en fråga som vi på Sirona nyligen lyfte på ett seminarium.

Kan du ge fler exempel på spännande framsteg inom medicinteknik?

Alla pratar om AI, så också medtech-branschen. Nu kommer det allt fler AI-baserade verktyg. Dessa kan exempelvis användas vid en första utläsning av diagnostiska fynd i röntgenbilder. Det finns även patientjournalsystem som kan hämta information från andra system på sjukhuset. Det bidrar till en effektivare vård med minskade vårdköer.

Vilken roll kan Sirona spela i det arbetet?

Som strategisk partner mot sjukhus och regioner har vi en lång erfarenhet av att driva förbättringsarbete. Det handlar om att se hela skeendet ur patientens perspektiv. Var har man missat att skapa värde? Vilka förbättringar finns det att göra med digitala hjälpmedel och ny medicinteknik? Var finns flaskhalsarna i patientflödena? Hur ser det ut med kompetensförsörjningen, har personalen rätt utbildning? Men vi är också en brobyggare mellan sjukhusen, regionerna och medtech-bolagen.

Hur då?

Vi har en stor expertis inom market access och hälsoekonomi. Genom analyser och hälsovårdsekonomiska kalkyler hjälper vi till att få in värdeskapande produkter och lösningar i vården. Det blir en win-win för alla parter. Medtech-bolagen kan komma in och skapa värde med sina produkter och får i förlängningen också en bättre förståelse för vad de behöver jobba med. Men framför allt blir det en bättre lösning för patienten, och det är det som i slutänden betyder något, och det är det vi brinner för.

Går utvecklingen för långsamt för sjukhus och regioner att implementera ny teknik?

Ur ett patientperspektiv så gör den det. Ska vi komma till rätta med vårdköerna vi har i Sverige så är det en förhoppning att regioner och sjukhus får nödvändiga resurser som möjliggör en snabbare omställning. Jämfört med exempelvis Danmark så släpar vi efter. Där trycker staten på regionerna mer.