2020-09-01

Nytt ramavtal med TLV!

Vi på Sirona är stolta över att vara en av fem utvalda leverantörer på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV) ramavtal Analys och utveckling av värdebaserad prissättning samt utvärdering av läkemedel och medicintekniska produkter. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning på upp till ytterligare två år.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att samarbeta med TLV!