2020-03-03

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Utformningen av regeringen och SKRs nya överenskommelse för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 skapar tydliga ekonomiska incitament för regionerna att förstärka sitt tillgänglighetsarbete. Vi på Sirona har erfarenhet av att stötta regioner och sjukhus i detta arbete.

Under 2018-2019 genomförde vi på uppdrag av Socialstyrelsen ett stort projekt om fördjupade orsaksanalyser av tillgänglighetsarbetet i fyra svenska regioner där vi bland annat lyfte fram konkreta exempel på åtgärder, exempelvis Region Hallands modell för Vårdgarantiservice.

Läs mer i rapporten Uppföljning av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet