För framtidens sjukvård idag

 

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona drivs av passionen att förbättra dagens och framtidens vård och omsorg. Våra tjänster fokuserar på analys, rådgivning och långsiktig transformation för myndigheter, regioner, kommuner och ett stort antal privata aktörer. Våra kompetenser täcker hela life science sektorns viktigaste utmaningar. Genom djup kunskap, innovativa idéer och mod att alltid föreslå det bästa alternativet – även när det är utmanande – vill vi förbättra vården här och nu samtidigt som vi säkrar för framtiden.

Vår strävan är en mer proaktiv, preventiv och personcentrerad vård. Vi vet också att vi måste få med oss alla i organisationen på resan. Målet är en tillgänglig och effektiv vård som möter framtidens samhällsekonomiska utmaningar, skapar attraktiva arbetsmiljöer för medarbetarna och samtidigt uppnår bättre kvalitet och resultat för patienter och brukare.

För att nå dessa mål arbetar vi alltid långsiktigt, strategiskt och operationellt med såväl vårdgivare som finansiärer inom hälso- och sjukvården. Vår vision är att vara den bästa partnern för alla vårdens aktörer.

Se våra tjänster

Våra värderingar

 • Kundfokus | Kundens behov är alltid vår utgångspunkt för att hitta nya lösningar
 • Integritet | Vi strävar alltid efter att leverera med högsta grad av professionalitet och ödmjukhet
 • Innovation | Nytänkande arbetsmodeller och innovativa idéer där vår passion för att skapa bättre vård och hälsa står i fokus
 • Samarbete | Vi strävar efter ett starkt och långsiktigt samarbete med våra kunder och samverkan som karaktäriseras av pålitlighet, trovärdighet och tillit
 • Samhällsnytta | Vi tar enbart på oss uppdrag som bevisligen skapar nytta och samhällsekonomiskt hållbara resultat

Kontakta en av våra ledare

Marit Vaagen

VD och grundare av Sirona

25 års erfarenhet som ledare och rådgivare inom hälso-och sjukvården, med intuitiv fingertoppskänsla för att leda och driva komplexa strategi- och verksamhetsutvecklingsprojekt.

Shadi Abbas

Specialiserad inom Private Equity, Diagnostik och Pharma

Erfaren projektledare med bred erfarenhet från Life Science-sektorn och nordisk hälso- och sjukvård med fokus på strategi, marknadsanalyser och kartläggningar.

Johan Hilm

Specialiserad inom Vårdstruktur, Verksamhetsutveckling och Förändringsledning

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning.

Mattias Lindberg

Specialiserad inom Digitalisering, Vårdbemanning och Verksamhetsutveckling

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso-och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

Exempel på Sironas experter

Sironas expertråd utgörs av våra nära samarbetspartners som bidrar med sin djupa kompetens och långa erfarenhet från internationell och svensk hälso- och sjukvård, omsorg och läkemedelsindustrin. Våra experter ingår ofta i specifika projekt och teamsammansättningar, eller kontaktas vid specifika frågeställningar. Här kan du läsa mer om några av medlemmarna i rådet.

Johan Assarsson

Fd VD Inera, fd regiondirektör Västra Götalandsregionen och landstingsdirektör Kalmar län

Johan Assarsson har sedan 1991 arbetat i ledande befattningar inom hälso- och sjukvården så som regiondirektör i Västra Götalandsregionen, landstingsdirektör i Kalmar län och var under en femårsperiod VD för landstingens organisation Inera med uppdrag att öka digitaliseringen i välfärden.  I rollen som region/landstingsdirektör har Johan arbetat med så väl strategiskt övergripande (ekonomiska och förvaltningsmässiga) hälso- och sjukvårdsfrågor, ledarskaps- och verksamhetsutveckling samt operativt arbete.  Johan har varit del av Sironas expertråd sedan 2011.

Per Olof Sjöblom

Specialistläkare i allmänpsykiatri

Per Olof Sjöblom har sedan 1990-talet innehaft flertalet viktiga chefsuppdrag inom vårdverksamheter i Sverige. Han har bland annat varit biträdande sjukvårdsdirektör i SLSO med ansvar för all psykiatri inom SLL, skapat Psykiatri Skåne och varit förvaltningschef för Skånevård Sund. Han har även varit områdeschef för barn- och kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På grund av sin långa erfarenhet har Per-Olof även agerat som ämnessakkunnig inom sjukvård och specialistpsykiatri på Regeringskansliet. Per-Olof har varit del av Sironas expertråd sedan 2017 och är främst aktiv inom projekt som rör psykiatri.

Jeanette Kuhl

Specialistläkare i kardiologi och internmedicin samt docent i kardiologi

Jeanette är utbildad specialistläkare inom internmedicin och kardiologi, med lång erfarenhet som både läkare och ledare inom svensk hälso- och sjukvård, docent och fortsatt aktiv inom klinisk forskning inom området hjärtinfarkt och diabetes. Jeanette är nuvarande verksamhetschef för VO Medicinsk specialistvård och sitter i sjukhusledningen vid Danderyd sjukhus och har tidigare arbetat som verksamhetschef för Thoraxkirurgi och invasiv kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon arbetade med kontinuerliga förbättringar av patientsäkerhet och klinikens patientflöden, processer samt klinikens kapacitets- och produktionsplanering. Jeanette har varit del av Sironas expertråd sedan 2016.

Isis Amer-Wåhlin

Specialistläkare och PhD inom obstetrik och gynekologi

Isis Amer-Wåhlin har arbetat 30 år inom både svensk och europeisk hälso- och sjukvård och har lång ledarskapserfarenhet från såväl hälso- och sjukvård som läkemedelsindustrin. Hon har även varit del av Region Stockholms (dåvarande SLLs) landstingsledning och där fokuserat bland annat på specialistvård och ersättningsmodeller samt som innovationsledare. Isis arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvård på RISE samt som senior rådgivare och har varit del av Sironas expertråd sedan 2017.

Våra kompetensområden

Avancerad dataanalys

Beställnings- och upphandlingsstöd

Digitala tjänster

Due Diligence

Förändringsledning

Kapacitets- och produktionsplanering

Kompetensbehovsanalyser och HR-strategi

Läkemedelsstrategi

Mål- och indikatorformulering

Omvärldsanalys

Organisationsöversyn och -utveckling

Sjukhusutveckling

Strategiutveckling

Tjänstedesign

Utredning och utveckling

Avtal och ramavtal

Sirona är mycket glada över att kunna stödja offentliga organisationer i Sverige i arbetet med att skapa en bättre hälso- och sjukvård. Det stora antalet ramavtal vi har gör det möjligt för oss att arbeta med myndigheter, regioner och sjukhus i hela Sverige. 

Vill du veta mer om hur du kan avropa våra tjänster och hur ett avtal fungerar, kontakta avtalsansvarig 
Shadi Abbas eller VD Marit Vaagen.

Regioner

 • Region Dalarna

 • Region Gävleborg

 • Region Jämtland Härjedalen

 • Region Kronoberg

 • Region Norrbotten

 • Region Skåne

 • Region Stockholm

 • Region Uppsala

 • Region Västernorrland

 • Region Västmanland

 • Region Östergötland

 • Västra Götalandsregionen (via samarbetspartner)

Myndigheter

 • Socialstyrelsen

 • Regeringskansliet

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

 • Kammarkollegiet (via samarbetspartner)