För framtidens sjukvård idag

Den bästa vården är den som inte behövs

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona drivs av passionen att förändra och förbättra dagens och framtidens sjukvård. Genom kompetens, innovativa idéer och mod att alltid föreslå det bästa alternativet – även om det är utmanande – vill vi förbättra här och nu samtidigt som vi säkrar för framtiden.

Vår strävan är en mer proaktiv och personcentrerad vård. Vi vet också att vi måste få med oss alla i organisationen på resan. Målet är en tillgängligare och effektivare vård för att kunna möta framtidens samhällsekonomiska utmaningar, skapa gynnsamma arbetsmiljöer för vårdpersonalen och samtidigt uppnå bättre kvalitet för patienterna.

För att nå våra mål arbetar vi alltid långsiktigt, strategiskt och operationellt med såväl vårdgivare som finansiärer inom hälso- och sjukvården i dag.

Se våra tjänster

Våra värderingar

 • Kundfokus | Kundens behov är alltid vår utgångspunkt för att hitta nya lösningar
 • Integritet | Vi strävar alltid efter att leverera med högsta grad av professionalitet och ödmjukhet
 • Innovation | Nytänkande arbetsmodeller och innovativa idéer där vår passion för att skapa bättre vård och hälsa står i fokus
 • Samarbete | Vi strävar efter ett starkt och långsiktigt samarbete med våra kunder och samverkan som karaktäriseras av pålitlighet, trovärdighet och tillit
 • Samhällsnytta | Vi tar enbart på oss uppdrag som bevisligen skapar nytta och samhällsekonomiskt hållbara resultat

Våra kompetensområden

Avancerad dataanalys

Beställnings- och upphandlingsstöd

Digitala tjänster

Due Diligence

Förändringsledning

Kapacitets- och produktionsplanering

Kompetensbehovsanalyser och HR-strategi

Läkemedelsstrategi

Mål- och indikatorformulering

Omvärldsanalys

Organisationsöversyn och -utveckling

Sjukhusutveckling

Strategiutveckling

Tjänstedesign

Utredning och utveckling

Sironas expertråd

Sironas expertråd utgörs av våra nära samarbetspartners som bidrar med sin djupa kompetens och långa erfarenhet från internationell och svensk hälso- och sjukvård, omsorg och läkemedelsindustrin. Våra experter ingår ofta i specifika projekt och teamsammansättningar, eller kontaktas vid specifika frågeställningar. Här kan du läsa mer om några av medlemmarna i rådet.

Johan Assarsson

Fd VD Inera, fd regiondirektör Västra Götalandsregionen och landstingsdirektör Kalmar län

Johan Assarsson har sedan 1991 arbetat i ledande befattningar inom hälso- och sjukvården så som regiondirektör i Västra Götalandsregionen, landstingsdirektör i Kalmar län och var under en femårsperiod VD för landstingens organisation Inera med uppdrag att öka digitaliseringen i välfärden.  I rollen som region/landstingsdirektör har Johan arbetat med så väl strategiskt övergripande (ekonomiska och förvaltningsmässiga) hälso- och sjukvårdsfrågor, ledarskaps- och verksamhetsutveckling samt operativt arbete.  Johan har varit del av Sironas expertråd sedan 2011.

Per Olof Sjöblom

Specialistläkare i allmänpsykiatri

Per Olof Sjöblom har sedan 1990-talet innehaft flertalet viktiga chefsuppdrag inom vårdverksamheter i Sverige. Han har bland annat varit biträdande sjukvårdsdirektör i SLSO med ansvar för all psykiatri inom SLL, skapat Psykiatri Skåne och varit förvaltningschef för Skånevård Sund. Han har även varit områdeschef för barn- och kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På grund av sin långa erfarenhet har Per-Olof även agerat som ämnessakkunnig inom sjukvård och specialistpsykiatri på Regeringskansliet. Per-Olof har varit del av Sironas expertråd sedan 2017 och är främst aktiv inom projekt som rör psykiatri.

Jeanette Kuhl

Specialistläkare i kardiologi och internmedicin och PhD inom metabola sjukdomar

Jeanette är utbildad specialistläkare inom internmedicin och kardiologi, med lång erfarenhet som både läkare och ledare inom svensk hälso- och sjukvård, disputerad och fortsatt aktiv inom klinisk forskning inom området hjärtinfarkt och diabetes. Jeanette är nuvarande verksamhetschef för medicinsk specialistvård vid Danderyd sjukhus och har tidigare arbetat som verksamhetschef för thoraxkirurgi och invasiv kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon arbetare med kontinuerliga förbättringar av patientsäkerhet och klinikens patientflöden, processer samt klinikens kapacitets- och produktionsplanering. Jeanette har varit del av Sironas expertråd sedan 2016

Isis Amer-Wåhlin

Specialistläkare och PhD inom obstetrik och gynekologi

Isis Amer-Wåhlin har arbetat 30 år inom både svensk och europeisk hälso- och sjukvård och har lång ledarskapserfarenhet från såväl hälso- och sjukvård som läkemedelsindustrin. Hon har även varit del av Region Stockholms (dåvarande SLLs) landstingsledning och där fokuserat bland annat på specialistvård och ersättningsmodeller samt som innovationsledare. Isis arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvård på RISE samt som senior rådgivare och har varit del av Sironas expertråd sedan 2017.

Medarbetare

I vårt team har vi personer med olika bakgrund och utbildning - till exempel civilingenjör, disputerad forskare, civilekonom, sjuksköterska, läkare, hälsoekonom och biomedicinare.

Amalia Bard Bringéus

Cecilia Tendler-Ringheim

Cecilia Wallner

Erik Ferreira de Alencar

Mathias Fogelberg

Reyhan Arisoy Banegas

Avtal och ramavtal

Sirona är mycket glada över att kunna stödja offentliga organisationer i Sverige i arbetet med att skapa en bättre hälso- och sjukvård. Detta är möjligt tack vare de många avtal och ramavtal som vi har med myndigheter och en stor del av landets regioner.

Vill du veta mer om hur du kan avropa våra tjänster och hur ett avtal fungerar, kontakta avtalsansvarig 
Shadi Abbas eller VD Marit Vaagen.

Regioner

 • Region Stockholm

 • Region Uppsala

 • Region Gävleborg

 • Region Skåne

 • Region Uppsala

 • Region Västernorrland

 • Region Dalarna

 • Region Norrbotten

 • Region Kronoberg

 • Region Västmanland

 • Region Västra Götaland (via samarbetspartner)

Myndigheter

 • Socialstyrelsen

 • Folkhälsomyndigheten

 • Regeringskansliet

 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

 • Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

 • Kammarkollegiet (via samarbetspartner)