2019-06-04

Sirona i Almedalen: Använd den BUP du har– så hjälper vi våra barn idag

BUP:s bristande tillgänglighet och långa väntetider är ett problem och tillgänglighetsdata pekar på längre köer under de senaste fem åren. Det nya politiska styret har satt ett mål om köfri barn- och ungdomspsykiatri, där Staten och SKL ska sluta avtal om större statligt ansvarstagande med ökade resurser för att bl a stärka relevanta samhällsfunktioner så som elevhälsans främjande. Problemen med BUP är mångfacetterade och behöver adresseras från många håll och på lång sikt. Men finns det något som vi kan göra idag?

I Sironas rapport har vi undersökt hur regioner med olika tillgänglighet arbetar och sammanställt konkreta actions att förbättra tillgängligheten till BUP. Sirona bjuder in till samtal för att diskutera vilka konkreta verktyg som BUP kan använda sig av som förbättrar tillgängligheten och hjälper våra barn idag. Hur skapar man ett noga genomtänkt vårdflöde? Hur ser man till att kvalitetssäkrade vårdriktlinjer efterlevs? Hur kan man schemalägga personal på ett smart sätt?

Varmt välkomna till en spännande diskussion!

Här hittar du seminariet i Almedalsprogrammet 

Se hela Sironas Almedalenprogram här

Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson