2019-06-04

Sirona i Almedalen: Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?

Behovet av insatser vid psykisk ohälsa bland barn och unga bara ökar och ökar. Barnen och ungdomarna bara väntar och väntar. Men är det värt väntan? Utvärderas behandlingsresultat och patientupplevelse idag på rätt sätt och i tillräcklig utsträckning för att kunna säga att barnen och ungdomarna faktiskt mår bättre av de insatser som de får? Idag har många viktiga kvalitetsregister inom området låg täcknings- och anslutningsgrad och få vårdgivare arbetar systematiskt med uppföljning.

Vi önskar på detta seminarium ha ett samtal med olika intressenter om hur relevant kvalitetsuppföljning och påföljande förbättringsarbete på alla nivåer kan säkerställas. Hur kan vi utöka uppföljningen av insatser vid psykisk ohälsa? Hur säkerställer vi att vi mäter rätt saker? Hur säkerställer vi att tillgänglig data används på bästa sätt för att förbättra insatserna på nationell-, regional- och individnivå? Vem bör driva en sådan utveckling och på vilket sätt?

Varmt välkomna till en spännande diskussion!

Här hittar du seminariet i Almedalsprogrammet 

Se hela Sironas Almedalenprogram här

Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson