2019-06-04

Sirona i Almedalen: Miljardsatsning på vårdinformationsstöd – är vi redo för en digital revolution?

Hälso- och sjukvården står inför ett paradigmskifte med införandet av nära vård, där målet är ökad tillgänglighet, samverkan och patientdelaktighet. Parallellt upphandlar regionerna moderna vårdinformationsstöd som ska möjliggöra sömlösa informationsflöden och bättre uppföljningsmöjligheter för proaktiva insatser. Vårdinformationsstöden kan och måste bli en hävstång för förflyttningen till en nära vård men i dagsläget sätter lagar och brist på gemensamma standarder käppar i hjulet för informationsdelning. Det ökade utbudet av digitala tjänster skapar å ena sidan förutsättningar för mer egenvård men fragmenterar å andra sidan patientens vårdinformation ytterligare. Utmaningen blir därför att hitta sätt att följa patientens väg genom vården utan att riskera patienters integritet. Syftet med seminariet är att diskutera hur vi kan säkerställa att krafterna från de parallella paradigmskiftena strävar åt samma håll för att skapa framtidens vård – patientnära, proaktiv och tillgänglig.

Varmt välkomna till ett spännande panelsamtal!

Här hittar du seminariet i Almedalsprogrammet 

Se hela Sironas Almedalenprogram här

Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson