2019-06-04

Sirona i Almedalen: Förändrade arbetsprocesser och digitala verktyg som skapar trygghet för cancerpatienter

Tillsammans med Cross välkomnar vi till ett samtal om hur digitala lösningar och nya arbetssätt kan öka tryggheten för cancerpatienter!

Många cancerpatienter känner sig som om de vore i en tornado – utan kontroll och utan att veta vad som kommer att hända. Många uttrycker ett stort behov av att känna sig trygga och sedda redan i utredningsfasen. Nya digitala verktyg i kombination med förändrade arbetssätt möjliggör en bättre och mer resurseffektiv vård. Vårdpersonal kan i realtid följa en helhetsbild av patienternas hälsotillstånd och därigenom veta vilka individer som behöver vård först. Patienten får i sin tur större insyn i och ägarskap över sin hälsa och behandling, samtidigt som hen kan vara trygg i att vårdgivaren kontinuerligt följer upp och sätter in åtgärder när det behövs. Anhöriga kan involveras på ett nytt och bättre sätt. En viktig faktor för att lyckas blir organisationens förmåga och kapacitet inom förändringsledning och verksamhetsutveckling. Välkommen till en paneldebatt som diskuterar hur man förenar ny teknik med ändrade arbetssätt för att skapa den nya moderna hälso- och sjukvården.

Varmt välkomna till ett spännande panelsamtal!

Här hittar du seminariet i Almedalsprogrammet 

Se hela Sironas Almedalenprogram här

Om du har några frågor om Sironas deltagande, hör av dig till Britta Stenson

Läs mer om Sironas samarbete med Cross här