2020-01-07

Sirona tecknar nytt ramavtal – med Region Dalarna

Under slutet av 2019 genomförde Region Dalarna en ramavtalsupphandling avseende revisionstjänster för fördjupade granskningar.
 
Vi på Sirona är stolta över att vara en av de utvalda leverantörerna vid fördjupade granskningar inom hälso- och sjukvård. Ramavtalet sträcker sig i fyra år och vi ser fram emot ett gott samarbete med Region Dalarna.