Styrning och ledning

Starkt fokus på kvalitet, innovation och effektivitet är ett måste för att leverera på hög nivå

Tydliga riktlinjer och konkreta mål

Styrning och ledning inom hälso- och sjukvården handlar i grunden om att skapa bättre resultat genom att ge en verksamhet tydliga riktlinjer och konkreta mål. Vårdsystemets organisationsmodell med aktörer på nationell, regional och lokal nivå gör det till en komplex och ständigt aktuell utmaning.

För att leverera vård och omsorg på hög nivå krävs en målinriktad ledning och styrning av verksamheten. Starkt fokus på kvalitet, innovation och effektivitet är ett måste. Sirona har bred kompetens på området och arbetar alltid mot målet att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Strategiutveckling, organisationsöversyn och produktionsplanering är ett axplock av de tjänster vi erbjuder inom fältet. Sironas team har omfattande erfarenhet av uppdragsstyrning och beställarstyrning både i Sverige och internationellt.  

En av våra främsta styrkor är att vi alltid har en teoretisk och faktabaserad ansats till de uppdrag vi gör. Det i kombination med våra experters praktiska och målinriktade arbetssätt gör att vi snabbt får resultat. 

Exempel på våra kompetenser

  • Strategiutveckling
  • Mål- och indikatorformulering
  • Kapacitets- och produktionsplanering
  • Läkemedelsstrategi
  • Sjukhusutveckling
  • Organisationsöversyn
  • Beställnings- och upphandlingsstöd
  • Incitaments- och ersättningsmodeller

Vill du veta mer?

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#4b4b4b

#009b37

#d70c68