Styrning och ledning

För framtidens sjukvård idag

Välfärdstjänster för medborgarnas behov

Styrning och ledning inom hälso- och sjukvården syftar i grunden till att skapa bättre resultat för en verksamhet genom att ta fram tydliga riktlinjer och konkreta mål. Vårdsystemets organisationsmodell med aktörer på nationell, regional och lokal nivå gör detta till en komplex och ständigt aktuell fråga. Våra team arbetar i ett nära samarbete med våra uppdragsgivare där målet är långsiktiga och hållbara lösningar.

Direkta förbättringar och varaktiga resultat

Framgångsrika organisationer som förmår att leverera bästa möjliga vård och omsorg till patienter kräver en målinriktad ledning och styrning. En ledning som sätter fokus på kvalitet, innovation och effektivitet.

Sironas tjänster inom detta område omfattar exempelvis utredningar, strategisk utveckling och organisationsutveckling för offentliga och privata aktörer inom vården. Med gedigen analys och fakta som grund levererar Sirona beslutsunderlag och lösningar för effektiv ledning och styrning idag såväl som för utformning av den framtida vården.

Sironas team har omfattande erfarenhet av uppdragsstyrning och beställarstyrning i Sverige och internationellt och har utfört både medicinska revisioner och verksamhetsgenomlysningar.

Exempel på våra kompetenser

  • Strategiutveckling
  • Mål- och indikatorformulering
  • Kapacitets- och produktionsplanering
  • Läkemedelsstrategi
  • Sjukhusutveckling
  • Organisationsöversyn
  • Beställnings- och upphandlingsstöd
  • Incitaments- och ersättningsmodeller

Vill du veta mer?

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#4b4b4b

#009b37

#d70c68