Våra tjänster

För framtidens sjukvård idag

Tillsammans med våra kunder skapar vi bättre hälsa, vård och omsorg.

Sirona bidrar till att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Vi arbetar inom fyra tjänsteområden, där vi integrerar förändringsledning med faktabaserad analys och ödmjukhet i våra rådgivningstjänster. Våra experter och medarbetare har bred kompetens och djup förståelse för hälso- och sjukvårdens strukturer och komplexitet. Våra kunder är till exempel myndigheter, regioner, kommuner och privata vårdgivare.