2023-05-24

Sirona är en trygg samarbetspartner för läkemedelsbolag och vården

Hur kan nyskapande läkemedel nå vården? Vilka behov finns av innovativa behandlingar och nya biologiska preparat? Sirona är en trygg och kreativ partner för läkemedelsbolag på den blågula marknaden.

I centrum för Sironas arbete står hur patienten kan få så bra omhändertagande som möjligt på ett effektivt sätt. Det innebär att vi kartlägger och analyserar de steg som finns under en patientgrupps resa genom sjukvårdssystemet och analyserar om ett nytt handhavande eller en ny behandling skulle innebära en förbättring för patienten och vården samt eventuellt en besparing av resurser.

Sirona hjälper också till att kartlägga och analysera om patientgrupper får den vård de är berättigade till enligt olika vårdprogram. Nyligen gjordes exempelvis en kartläggning inom en neurologisk specialitet. I den utgick Sirona från riktlinjer och vårdprogram och utvärderade på nationell och regional nivå hur väl de efterföljs. Inom ramarna för analysen gjordes intervjuer med läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och patienter.

Resultatet visade på stora regionala skillnader i hur väl patienter får den vård de har rätt till. Mycket återstår att förbättra, berättar Lotta Nordin. Det är en analys som uppdragsgivaren kan föra vidare till betalare, politiker och behandlande enheter.

Med stöd av avancerade AI-verktyg undersöker Sirona även vårddata för specifika patientgrupper. Prognoser för hur hög risk en grupp löper för återinläggning och vad det kostar samhället kan göras. Inom flera olika diagnoser kan man påvisa hur mycket man har att vinna genom att använda innovativa lösningar och/eller flytta vården närmare patienten och hemmet, säger Lotta Nordin.

Genom åren har Sirona hjälpt läkemedelsbolag, patientföreningar och life scienceföretag med etableringar, marknadsanalyser och strategier. Lotta Nordin, som är apotekare i grunden, säger att hennes passion är att förbättra alla medborgares hälsa och vård.