2020-11-09

Möt Anna: vår Director Operations Management!

Sedan några månader tillbaka leder Anna vårt verksamhetsområde Operations Management. Anna har femton års erfarenhet från arbete som managementkonsult och forskare på områdena verksamhetsstrategi, verksamhetsförbättring och organisationsförändring. Anna har ett starkt intresse för sjukvårdsorganisationer och arbetar lika gärna med processförbättring i det lilla som med verksamhetsgenomgripande stora förändringar.  Hon forskar om hur produktion av vård- och omsorgstjänster bör organiseras för hög effektivitet och kvalitet och disputerade i oktober 2020 på KTH med avhandlingen In the Wake of the General Hospital: Focus and Scale in Healthcare Operations.

Så här säger Anna om Sirona:

Jag har sökt mig till Sirona för att det är ett konsultbolag som verkligen förstår sjukvårdens unika förutsättningar. Jag brinner för att öka produktiviteten i sjukvården – som jag ser det är det enda sättet att ge Sveriges allt mer vårdkrävande befolkning sjukvård av god kvalitet utan att det kräver skattehöjningar, omfördelning av skattemedel från andra områden eller ökad egenfinansiering. Här på Sirona får jag jobba med trevliga kollegor som inte bara är skickliga analytiker och förändringsledare, utan också delar min vision!

Vi är glada att ha Anna hos oss på Sirona!