2019-04-29

Välkommen Göran Ekestubbe till Sirona!

Vi är glada att hälsa vår nya Director eHealth Göran Ekestubbe välkommen till Sirona!

Vad är din bakgrund?

"Jag har mångårig erfarenhet från införanden av IT-projekt inom det privata näringslivet. På senare år har jag arbetat med projektledning på Cambio inom införande av kliniska beslutsstöd och digitala vårdmöten. Jag har också ansvarat för programledning vid uppgraderingar för kundgruppen."

Varför har du valt att börja på Sirona?

"På Sirona har jag möjlighet att göra skillnad mer konkret och hjälpa kunderna att nå större nytta. Jag ser fram emot att från ett oberoende perspektiv kunna stödja kunderna i hur de med användandet av IT-lösningar kan effektivisera sina verksamhetsprocesser. Mycket återstår för att uppfylla målen inom Vision e-hälsa 2025."

Välkommen önskar alla vi på Sirona!