2019-02-28

Välkommen Jeanette Kuhl till Sirona!

Vi är glada att hälsa Jeanette Kuhl välkomna till Sirona!

Jeanette är hjärtspecialist och har varit verksamhetschef för thoraxkirurgi och invasiv kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset sedan juni 2016. Förutom medicinskt och ekonomiskt ansvar har arbetet fokuserat på utflytt av vård, strategiska frågor och operationella förändringar som bidragit till ökad tillgänglighet, förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Jeanette är även civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och disputerade 2006 från Karolinska Institutet. Jeanette har varit en del av Sironas expertråd sedan 2016 och började hos oss på Sirona den 15e mars 2019.