Skip to main content

Tillsammans skapar vi patientnytta och varaktiga resultat.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och många verksamheter behöver utveckla sina processer och arbetssätt för att kunna verka i morgondagens hälso- och sjukvårdsystem. Med skräddarsydda förbättringsprogram hjälper vi företag, regioner och myndigheter att stå bättre rustade för sektorns förändringar. Sironas styrka ligger i förmågan att genom faktabaserad analys urskilja de viktigaste områdena att fokusera på. Ibland är det svårt att se möjligheterna när man själv är mitt i verksamheten, där bidrar vi med nya perspektiv och utmanar invanda tankesätt.

Med stor ödmjukhet och respekt för verksamhetens strategi, struktur och kultur gör Sirona sedan upp en plan för genomförandet av de förbättringar som organisationen önskar att göra. Därefter påbörjas ett systematiskt och målinriktat arbete hand i hand med våra kunder. Lyckade verksamhetsförändringar kräver att medarbetarna involveras längs hela vägen. På så vis skapas både engagemang och den förståelse som behövs för att uppnå varaktig förändring.

Johan Hilm

Specialiserad inom omställning nära vård och förändringsledning.

Gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt förbättringsarbete, produktionsplanering, strategisk ledning och uppföljning.

070 913 26 26
johan.hilm@sironagroup.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke