Verksamhetsutveckling

För framtidens sjukvård idag

Förbättringsarbete för patientnytta och varaktiga resultat

Sirona arbetar med design och genomförande av förbättringsprogram för enskilda kliniska verksamheter, regioner, företag eller myndigheter. Vårt team har gedigen praktisk erfarenhet av att arbeta med flödesutveckling inom sjukvården, och vi fokuserar på helhetliga förbättringar av det samlade värdet för patienter och skattebetalare.

Vi utgår ifrån kundens samt patienternas intressen, behov och perspektiv. Lyckade verksamhetsförändringar kräver att medarbetarna involveras på lämpligt sätt längs hela vägen. Detta skapar både engagemang och ägandeskap för att uppnå varaktig förändring. Vi på Sirona gör detta i tätt samarbete med våra kunder, genom att utgå från en struktur med processer, system och arbetsmetoder utformade för uppdragsgivarens förutsättningar.

Faktabaserad analys grunden till effektivt förbättringsarbete

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar där många verksamheter behöver utveckla sina processer och arbetssätt för att säkra en tillgänglig, patientsäker vård i en bra arbetsmiljö.

Sironas styrka ligger i vår förmåga att genom faktabaserad analys hitta och urskilja de viktigaste områdena att fokusera på. När dessa väl är identifierade arbetar vi systematiskt och målinriktat i ett kontinuerligt förbättringsarbete, med stor ödmjukhet och respekt för organisationens strategi, struktur och kultur. Vi gör detta genom att använd oss av etablerade ramverk och metoder, allt beroende på projektets utformning och kundens önskemål.

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#4b4b4b

#009b37

#009b37