Verksamhetsutveckling

Vi bidrar med nya perspektiv och utmanar invanda tankesätt

Tillsammans skapar vi patientnytta och varaktiga resultat

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och många verksamheter behöver utveckla sina processer och arbetssätt för att kunna verka i morgondagens hälso- och sjukvårdsystem. Med skräddarsydda förbättringsprogram hjälper vi både företag, regioner och myndigheter att stå bättre rustade för branschens förändringar.

Sironas styrka ligger i förmågan att genom faktabaserad analys urskilja de viktigaste områdena att fokusera på. Ibland är det svårt att se möjligheterna när man själv är mitt i verksamheten, där bidrar vi med nya perspektiv och utmanar invanda tankesätt. Med stor ödmjukhet och respekt för verksamhetens strategi, struktur och kultur gör Sirona sedan upp en plan för genomförandet av de förbättringar som organisationen önskar att göra. Därefter påbörjas ett systematiskt och målinriktat arbete hand i hand med våra kunder. Lyckade verksamhetsförändringar kräver att medarbetarna involveras längs hela vägen. På så vis skapas både engagemang och den förståelse som behövs för att uppnå varaktig förändring. Låt oss tillsammans förbättra er verksamhet!

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#4b4b4b

#009b37

#009b37