2019-08-23

Vill du jobba på Sirona?

Vi söker dig som är nyutexaminerad eller har arbetat några år inom konsultbranschen eller inom hälso- och sjukvårdssektorn. Du kommer att arbeta med kvantitativa och kvalitativa analyser av strategiska och operationella frågeställningar inom hälso- och sjukvården och genomförandestöd i verksamhetsförändringar eller med förberedelser och införandeaktiviteter vid implementering av nya vårdinformationsstöd.

Du arbetar som en del av ett team i nära samverkan med våra kunder, och du får möjlighet till snabb personlig utveckling genom utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig feedback och stort utrymme för eget ansvar.

Läs mer här