Analys

Outnyttjad vårddata kan förädlas till kunskap som ger möjlighet att ligga steget före

Vägen till rätt beslut

För att fatta rätt beslut behövs rätt underlag. Sirona har lång erfarenhet av att analysera hälso- och sjukvårdsdata och omvandla information till insikter. Vi gör både kvantitativa och kvalitativa analysprojekt för att förse våra kunder med välgrundade beslutsunderlag. 

Sironas kompetens täcker hela analysprocessen. Våra experter arbetar med allt från uthämtning och strukturering av stora datamängder, problemlösning och komplex analys till tolkning, urval och presentation av resultat. Vi erbjuder även tjänster såsom kvalitetsuppföljning, verksamhetsgenomlysning, omvärldsanalys och benchmarking.

Många hälso- och sjukvårdsaktörer har tillgång till en växande mängd outnyttjad vårddata. Med hjälp av Sironas expertis kan dessa datamängder förädlas till kunskap som ger möjlighet att ligga steget före. Det kan till exempel handla om att göra målgruppsanalyser för att identifiera mönster i en populations historiska vårdkonsumtion. Med hjälp av dessa mönster går det sedan att förutsäga framtida vårdbehov för olika individer och grupper. På så vis kan vi stötta våra kunder med att planera, designa och genomföra proaktiva insatser för en bättre hälsa.

Inom hälsoekonomi genomför vi bland annat analyser där vi belyser kostnader fördelat på olika samhällsaktörer, för att illustrera nyttan av satsningar inom exempelvis folkhälsoområdet. Fokus är alltid ökad patientnytta och bättre hälsoresultat för varje investerad krona. 

Exempel på relaterade kundprojekt

#009b37

#d70c68

#009b37

#4b4b4b