Skip to main content

Utvecklingen inom medtech skapar bättre patientnytta samtidigt som den ställer krav på omställning hos regioner och sjukhus.

Stor potential finns i att med medicintekniska produkter och system kunna minska vårdköer och öka patienternas vårdkvalitet samtidigt som det ställer krav på sjukvården att ställa om och kunna bli effektivare, givet de resurser som finns till förfogande.

Sirona har både kunskap och dokumenterad erfarenhet av att implementera ny teknik som ger stor patientnytta, mindre vårdköer och stora besparingar både för sjukhus och regioner liksom hälsoekonomiska vinningar. Sirona kan hjälpa både medicintekniska företag och regioner att planera, strukturera och implementera förändringar samt följa upp på ett målinriktat sätt. Detta gynnar patienter, samtidigt som besparingar görs i sjukvården.

Shadi Abbas

Specialiserad inom private equity och life science.

Erfaren projektledare med bred erfarenhet från life science-sektorn och nordisk hälso- och sjukvård med fokus på M&A, strategi och marknadsanalyser.

072 972 20 16
shadi.abbas@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke