Skip to main content

Utvecklingen inom medtech skapar bättre patientnytta samtidigt som den ställer krav på omställning hos regioner och sjukhus.

Stor potential finns i att med medicintekniska produkter och system kunna minska vårdköer och öka patienternas vårdkvalitet samtidigt som det ställer krav på sjukvården att ställa om och kunna bli effektivare, givet de resurser som finns till förfogande.

Sirona har både kunskap och dokumenterad erfarenhet av att implementera ny teknik som ger stor patientnytta, mindre vårdköer och stora besparingar både för sjukhus och regioner liksom hälsoekonomiska vinningar. Sirona kan hjälpa både medicintekniska företag och regioner att planera, strukturera och implementera förändringar samt följa upp på ett målinriktat sätt. Detta gynnar patienter, samtidigt som besparingar görs i sjukvården.

Christian Löfman

Specialiserad inom biotech och medtech

Över 10 års erfarenhet inom biotech samt 17 år inom medtech i ledande befattningar. Gedigen kunskap inom affärsutveckling, strategisk ledning och uppföljning.

076 022 48 59
christian.lofman@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke