Skip to main content

Vägen till rätt beslut

För att fatta rätt beslut behövs rätt underlag. Sirona har lång och gedigen erfarenhet av att analysera och omvandla vårddata och faktabaserade underlag till insikter som täcker hela värdekedjan. Vi gör både kvantitativa och kvalitativa analysprojekt för att förse våra kunder med välgrundade beslutsunderlag och som utgångspunkt inom förändringsledning.

Vi på Sirona vet att det finns en stor mängd vårddata som ligger outnyttjad. Denna data kan användas på många plan för att skapa en effektiv analysprocess och bistå med värdefull information till vårdens aktörer, oberoende vilken typ det rör sig om. Det kan handla om AI-baserade målgruppsanalyser, identifiera avvikande mönster i patientflöden, och historiska vårdkontaktsanalyser. Eller så berör det frågor om strukturering av datamängder, problemlösning, kvalitetsuppföljning, verksamhetsgenomlysning eller omvärldsanalys. Genom ett gediget arbete från våra experter och managementkonsulter kan vi bidra med värdefulla analyser, som på kort och lång sikt ger en ökad förståelse av det berörda området, oavsett om det rör sig om den enskilda individen eller en större population.

Inom hälsoekonomi genomför vi bland annat analyser där vi belyser kostnader fördelat på olika samhällsaktörer, för att illustrera nyttan av satsningar inom exempelvis folkhälsoområdet. Fokus är alltid ökad patientnytta och bättre hälsoresultat för varje investerad krona.

Shadi Abbas

Specialiserad inom private equity och life science

Erfaren projektledare med bred erfarenhet från life science-sektorn och nordisk hälso- och sjukvård med fokus på M&A, strategi och marknadsanalyser

072 972 20 16
shadi.abbas@sironagroup.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke