Skip to main content

I Sverige finns det ett brett utbud av privata vård- och omsorgsgivare som erbjuder olika tjänster till människor i behov av vård och omsorg.

Idag är den offentliga sidan den dominerande för hälso- och sjukvård och omsorg, men den privata delen börjar få en allt viktigare roll. Privata vårdgivare kan bidra till ett ökat vårdutbud i ett läge där efterfrågan är högre än utbudet, samt bidra till att avlasta regioner och kommuner i dagens ansträngda läge. Privata vård- och omsorgsgivare i Sverige kan bedriva vård enligt följande författningar: LOU, LOV, LOF och LOL samt genom försäkringsfinansierad och privat finansierad vård. Som privat vård och omsorgsgivare är det viktigt att förstå hur varje region och kommun arbetar med exempelvis LOU och LOV för att på bästa sätt kunna förhålla sig till rådande förutsättningar och förstå behovet inom landskapet.

Sirona har gedigen erfarenhet av att stötta privata vård- och omsorgsgivare i hela Skandinavien. Sironas erbjudande omfattar hela spektrumet; från strategisk rådgivning med helikopterperspektiv för hela vård- och omsorgssektorn till att arbeta med verksamhetsnära ledarskapsutveckling, patientflöden, kompetensförsörjning samt driva och stötta implementering i komplexa förändringsprogram. Vi har unik förståelse för hela vårdlandskapet; dess synergier och marknaden, från behov och dynamiker, mellan samt inom regioner och kommuner, till ersättningsmodeller och finanseringsförhållanden. Tillsammans med våra kunder utvecklar och implementerar vi strategier som hjälper er att öka produktivitet och effektivitet samtidigt som högsta kvalitet bibehålls.

Shadi Abbas

Specialiserad inom private equity och life science.

Erfaren projektledare med bred erfarenhet från life science-sektorn och nordisk hälso- och sjukvård med fokus på M&A, strategi och marknadsanalyser

072 972 20 16
shadi.abbas@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke