Skip to main content

Tydliga riktlinjer och konkreta mål.

Styrning och ledning inom hälso- och sjukvården handlar i grunden om att skapa bättre resultat genom att ge en verksamhet tydliga riktlinjer och konkreta mål. Vårdsystemets organisationsmodell med aktörer på nationell, regional och lokal nivå gör det till en komplex och ständigt aktuell utmaning. För att leverera vård och omsorg på hög nivå krävs en målinriktad ledning och styrning av verksamheten. Starkt fokus på kvalitet, innovation och effektivitet är ett måste.

Sirona har bred kompetens inom området och arbetar alltid mot målet att skapa långsiktiga och hållbara lösningar. Strategiutveckling, organisationsöversyn och produktionsplanering är ett axplock av de tjänster vi erbjuder inom fältet. Sironas team har omfattande erfarenhet av uppdragsstyrning och beställarstyrning både i Sverige och internationellt. En av våra främsta styrkor är att vi alltid har en teoretisk och faktabaserad ansats till de uppdrag vi gör. Det i kombination med våra experters praktiska och målinriktade arbetssätt gör att vi snabbt får resultat.

Marit Vaagen

VD, senior expert och grundare av Sirona

Över 25 års erfarenhet som ledare och rådgivare inom hälso- och sjukvården, med intuitiv fingertoppskänsla för att leda och driva komplexa strategi- och verksamhetsutvecklingsprojekt.

070 330 59 15
marit.vaagen@sironagroup.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke