Skip to main content

Innovation för bättre e-hälsa.

Digitaliseringen av vården är bara i sin linda. Det kommer att krävas en effektivisering av hela hälso- och sjukvårdsystemet för att kunna bibehålla hög kvalitet även för morgondagens vård. Nya och uppdaterade digitala lösningar är en nyckelkomponent för att lyckas.

Vi på Sirona har gedigen erfarenhet av både planering och implementering av olika e-hälsolösningar. Vi har även god förståelse för förändringsledning inom vårdens professioner. Med vår samlade kunskap hjälper vi företag, regioner och organisationer att identifiera nya digitala möjligheter och potentialer för en digifysisk vård. Med patienten i fokus skapar vi nya digitala vägar som ger vården flera kvalitativa fördelar. Ökad tillgänglighet, större patientdelaktighet och förutsättningar för egenvård är ett axplock av vad vi kan bistå med. En annan viktig aspekt för Sirona är att bidra med verktyg så att våra kunder själva står starka i sin fortsatta förändringsresa. Gemensamt bygger vi en nära, personcentrerad och preventiv vård som också lutar sig mot en hållbar kostnadsutveckling.

Sironas arbete med digitala transformationsresor inom hälso- och sjukvården ligger i linje med nationella reformer och strategier liksom krav på framtidens vård, bland annat primärvårdsreformen och Vision E-hälsa 2025.

Mattias Lindberg

Specialiserad inom digitalisering och vårdbemanning

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso- och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

070 774 04 25
mattias.lindberg@sironagroup.se

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke