Skip to main content

Framtidens sjukvård, idag.

Sjukvården har alltid varit i konstant förändring. I konstant förbättring.

Det ligger i mänsklighetens natur att alltid sträva efter att förbättra våra möjligheter till liv och välmående.

Detta är också passionen hos Sirona. I våra värderingar lägger vi grunden för våra uppdrag. Kundfokus, integritet, innovation, samarbete och samhällsnytta. Med dessa som utgångspunkt, jobbar vi ständigt för att förstå alla perspektiv och parametrar som gör vården bättre. Så att vi med rätt kunskap och kompetens kan utveckla vården och life science-sektorn, genom datadrivna analyser, beprövad erfarenhet och styrning mot välgrundade prioriteringar. Vi är ett managementkonsultbolag som dedikerat oss åt att förbättra vård-, omsorg- och life science-sektorn för alla dess aktörer. För som vi ser det, så kan framtidens vård och omsorg vara här redan idag.

Vår vision

Vi på Sirona brinner för att utveckla vården utifrån ett helhetsperspektiv, oavsett vilket område det berör.

Proaktiv, preventiv och personcentrerad vård – det är vår vision. Vi fokuserar på vård-, omsorg- och life science-sektorn, och våra tjänster sträcker sig från analys, strategi och rådgivning till långsiktig transformation för myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer.

För oss är inget uppdrag för komplext. Och det gör att vi kan bemöta alla utmaningar inom hälso- och sjukvården samt life science-sektorn. Vi ser dessa utmaningar som en möjlighet till förbättring och utveckling för samtliga aktörer inom landskapet – från investerare till vårdpersonal, och självklart, patienten i slutänden.

Vår vision

Vi på Sirona brinner för att utveckla vården utifrån ett helhetsperspektiv, oavsett vilket område det berör.

Proaktiv, preventiv och personcentrerad vård – det är vår vision. Vi fokuserar på vård-, omsorg- och life science-sektorn, och våra tjänster sträcker sig från analys, strategi och rådgivning till långsiktig transformation för myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer.

För oss är inget uppdrag för komplext. Och det gör att vi kan bemöta alla utmaningar inom hälso- och sjukvården samt life science-sektorn. Vi ser dessa utmaningar som en möjlighet till förbättring och utveckling för samtliga aktörer inom landskapet – från investerare till vårdpersonal, och självklart, patienten i slutänden.

Tjänster

För att fatta rätt beslut behövs rätt underlag. Sirona har lång och gedigen erfarenhet av att analysera och omvandla vårddata och faktabaserade underlag till insikter som täcker hela värdekedjan. På så vis är vi också en långsiktig partner i alla faser av ett utvecklingsarbete, från analys till implementering och uppföljning.

Analys

Vägen till rätt beslut.

Digitalisering

Innovation för bättre e-hälsa.

Styrning och ledning

Strategi och rådgivning.

Verksamhetsutveckling

Patientnytta och varaktiga reslutat.

Med kunskap, innovation och mod kommer man långt.

Det är också med de orden som vi vill förknippas. Att alltid vara i fronten för hur man med tvärvetenskapliga angreppssätt löser existerande och framtida utmaningar. Hur man med analys och strategi förstår vårdkedjor utifrån ett helhetsperspektiv. Hur man organisatoriskt förbättrar patienters upplevelser. Vi vill alltid vara den bästa partnern för alla aktörer inom vård och life science. Välkommen till Sirona!

Våra kompetensområden summerade:

 • AI-baserad analys
 • Avancerad dataanalys
 • Digitalisering
 • Due Diligence
 • Ekonomi i balans
 • Flödesanalys
 • FoU
 • Go-to-market-strategi
 • Hälsoekonomi
 • Kompetensförsörjning
 • Market access
 • Marknadsanalys
 • Modellering
 • Omställningsarbete
 • Patientresor
 • Prediktiv modellering
 • Regional utveckling
 • Revision
 • Strategi
 • Strategisk rådgivning
 • Systemutveckling
 • Verksamhetsutveckling

Experter

Sironas expertråd utgörs av nära samarbetspartners som har gedigen kompetens och lång erfarenhet från både svensk och internationell sjukvård, omsorg och life science. Genom att kunna involvera våra experter i specifika uppdrag eller teamsammansättningar, förbättrar vi arbetsprocessen och kunskapen kring just det specifika ämnet i fråga. Här kan du läsa mer om några av våra återkommande experter.

Johan Assarsson

Fd VD Inera, fd regiondirektör Västra Götalandsregionen och landstingsdirektör Kalmar län.

Johan Assarsson har sedan 1991 arbetat i ledande befattningar inom hälso- och sjukvården så som regiondirektör i Västra Götalandsregionen, landstingsdirektör i Kalmar län och var under en femårsperiod VD för landstingens organisation Inera med uppdrag att öka digitaliseringen i välfärden. I rollen som region/landstingsdirektör har Johan arbetat med så väl strategiskt övergripande (ekonomiska och förvaltningsmässiga) hälso- och sjukvårdsfrågor, ledarskaps- och verksamhetsutveckling samt operativt arbete. Johan har varit del av Sironas expertråd sedan 2011.

Per Olof Sjöblom

Specialistläkare i allmänpsykiatri, skapat Psykiatri Skåne, fd ämnessakkunnig på Regeringskansliet.

Per Olof Sjöblom har sedan 1990-talet innehaft flertalet viktiga chefsuppdrag inom vårdverksamheter i Sverige. Han har bland annat varit biträdande sjukvårdsdirektör i SLSO med ansvar för all psykiatri inom SLL, skapat Psykiatri Skåne och varit förvaltningschef för Skånevård Sund. Han har även varit områdeschef för barn- och kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På grund av sin långa erfarenhet har Per Olof även agerat som ämnessakkunnig inom sjukvård och specialistpsykiatri på Regeringskansliet. Per Olof har varit del av Sironas expertråd sedan 2017 och är främst aktiv inom projekt som rör psykiatri.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


  Samtycke