Skip to main content

Framtidens sjukvård, idag.

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sjukvården har alltid varit i konstant förändring.

Och i konstant förbättring. Det ligger i mänsklighetens natur att alltid sträva efter att förbättra våra möjligheter till liv och välmående. Detta är också passionen hos Sirona. I våra värderingar lägger vi grunden för våra uppdrag. Kundfokus, integritet, innovation, samarbete och samhällsnytta. Med dessa som utgångspunkt, jobbar vi ständigt för att förstå alla perspektiv och parametrar som gör vården bättre. Att med rätt kunskap och kompetens utveckla vården och life science-sektorn, genom datadrivna analyser, beprövad erfarenhet och styrning mot välgrundade prioriteringar. Vi är ett managementkonsultbolag som dedikerat oss åt att förbättra vård-, omsorg- och life science-sektorn för alla dess aktörer. För som vi ser det, så kan framtidens vård och omsorg vara här, redan idag.

Sjukvården har alltid varit i konstant förändring.

Sjukvården har alltid varit i konstant förändring. I konstant förbättring. Det ligger i mänsklighetens natur att alltid sträva efter att förbättra våra möjligheter till liv och välmående. Detta är också passionen hos Sirona. I våra värderingar lägger vi grunden för våra uppdrag. Kundfokus, integritet, innovation, samarbete och samhällsnytta. Med dessa som utgångspunkt, jobbar vi ständigt för att förstå alla perspektiv och parametrar som gör vården bättre. Att med rätt kunskap och kompetens utveckla vården och life science-sektorn, genom datadrivna analyser, beprövad erfarenhet och styrning mot välgrundade prioriteringar. Vi är ett managementkonsultbolag som dedikerat oss åt att förbättra vård-, omsorg- och life science-sektorn för alla dess aktörer. För som vi ser det, så kan framtidens vård och omsorg vara här, redan idag.

Vår vision

Vi på Sirona brinner för att utveckla vården och life science utifrån ett helhetsperspektiv, oavsett vilket område det berör.

Helhetsfokus

Proaktiv, preventiv och personcentrerad vård – det är vår vision. Vi fokuserar på vård-, omsorg- och life science-sektorn, och våra tjänster sträcker sig från analys, strategi och rådgivning till långsiktig transformation för myndigheter, regioner, kommuner och privata aktörer.

Förbättring för framtiden

För oss är inget uppdrag för komplext. Och det gör att vi kan bemöta alla utmaningar inom hälso- och sjukvården samt life science-sektorn. Vi ser dessa utmaningar som en möjlighet till förbättring och utveckling för samtliga aktörer inom landskapet – från investerare till vårdpersonal, och självklart, patienten i slutänden.

Tjänster

För att fatta rätt beslut behövs rätt underlag. Sirona har lång och gedigen erfarenhet av att analysera och omvandla vårddata och faktabaserade underlag till insikter som täcker hela värdekedjan. På så vis är vi också en långsiktig partner i alla faser av ett utvecklingsarbete, från analys till implementering och uppföljning.

Analys

Vägen till rätt beslut.

Digitalisering

Innovation för bättre e-hälsa.

Styrning och ledning

Strategi och rådgivning.

Verksamhetsutveckling

Patientnytta och varaktiga reslutat.

Karriär

Vill du vara med och förändra framtidens hälso- och sjukvård och life science?

Urval av tidigare uppdragsgivare

Aktuellt

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke