För framtidens sjukvård idag

 

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Vår vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Aktuellt

Läs mer

Rapport inom ATMP – Hur kan en god implementering säkerställas?

Ökad förståelse om ATMP; dess utveckling, potential, hinder och framtid!

Hälsningar från Vitalis 2023

Vitalis är Skandinaviens största mässa inom e-Hälsa!

Bättre processer minskar vårdköerna 

Sverige är fantastiskt – men en jätteutmaning är de långa vårdköerna

Sirona är en trygg samarbetspartner för läkemedelsbolag och vården

Hur patienten kan få ett så bra omhändertagande som möjligt på ett effektivt sätt

Här skrivs morgondagens journaler

Sironas konsulter utvecklar framtidens vårdinformationsstöd på uppdrag av Sussa

Idag uppmärksammar vi den Internationella sjuksköterskedagen!

Sjuksköterskor utgör den största yrkesgruppen inom den globala hälso- och sjukvården

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Medlemskap

Sirona är medlem i tre organisationer som arbetar för att utveckla hälso- och sjukvården och life science i Sverige. SwedenBio är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Swecare är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.