För framtidens sjukvård idag

Den bästa vården är den som inte behövs

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg.

Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Aktuellt

Läs mer

Sirona och Cross vill tillsammans öka cancerpatienters trygghet och delaktighet

Sirona och Cross samverkar för att utveckla en digital helhetslösning för cancervården

Beredskapsanalys vid införandet av nästa generations vårdinformationssystem

Idag pratar alla om nästa generations vårdinformationssystem

Välkommen Jeanette Kuhl till Sirona!

Jeanette Kuhl börjar på Sirona 15e mars

Sirona på Handelsdagarna och Dagen I

Vi är glada att ha fått chansen att mingla med engagerade och ambitiösa studenter

Hälsoekonomisk studie av digital beroendevård

Sirona har genomfört en studie av den hälsoekonomiska potentialen hos Previct Alcohol

Långsiktig krishantering i vården svårt

Sirona har bidragit till en ny rapport från Socialstyrelsen om krishantering i vården

Samarbeten

Vi är stolta och tacksamma över att få bidra till utvecklingen  av Tilia, Sällsynta fonden och Kontigo.

Om du driver en organisation som du tycker förtjänar vårt stöd, ta kontakt med oss. Vi stödjer varje år ett projekt eller organisation med insatser från ett av våra konsultteam.

Tilia logotyp
Sällsynta fonden logotyp