För framtidens sjukvård idag

 

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Vår vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Aktuellt

Läs mer

Välkommen till debatt om nära vård torsdagen den 7/9

”Räcker pågående förändringsarbete som katalysator för omställningen?”

How can generative AI have a positive impact on healthcare?

Proudly presenting Sirona’s take on generative AI in healthcare

Så kan Sirona bidra när svensk hälso- och sjukvård ställer om

I omställningen till en god och nära vård kan Sirona spela en nyckelroll

Ny medicinteknik kan skapa stora fördelar i vården

Det finns stora möjligheter med utvecklingen inom medicinteknik

Sirona har agerat kommersiell rådgivare till Navamedic i samband med deras investering i Sensidose

Sensidose har utvecklat ett system för individualiserad dosering för Parkinsonpatienter

Sirona på Almedalsveckan 2023

Sirona bjuder in till tre paneldebatter under Almedalsveckan 2023

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Medlemskap

Sirona är medlem i tre organisationer som arbetar för att utveckla hälso- och sjukvården och life science i Sverige. SwedenBio är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Swecare är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.