För framtidens sjukvård idag

 

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Vår vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Aktuellt

Läs mer

Rapport inom ATMP – En intern satsning

Ökad förståelse om ATMP; dess utveckling, potential, hinder och framtid!

Sirona är nu medlem i Swedish Medtech!

Sirona är nu medlem i Swedish Medtech - branschorganisationen för medicinteknik

Välkommen Christian, vår nya director!

Christian har över 25 års erfarenhet inom Biotech och Medtech inom ledande befattningar

Utredning av strategi kring sourcing avseende vissa verksamheter

Sirona fick i uppdrag att utvärdera strategier för sourcing

Sirona välkomnar ett nytt år!

Varje år donerar vi en summa till en hjälporganisation

Nytt ramavtal med Region Uppsala

Ramavtal inom revisionstjänster

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Medlemskap

Sirona är medlem i tre organisationer som arbetar för att utveckla hälso- och sjukvården och life science i Sverige. SwedenBio är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Swecare är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.