För framtidens sjukvård idag

 

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg.

Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Aktuellt

Läs mer

Nytt ramavtal med Region Gävleborg

Vi är glada över ramavtal med Region Gävleborg!

Sironas rapport uppmärksammas hos Statens offentliga utredningar

Ökad tillgänglighet i vården är ett viktigt ämne som vi på Sirona arbetar för varje dag

Förstudie av centrala förslag som kan stimulera ett ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige

Det krävs insatser på alla nivåer för att få till en hållbar ökning i kliniska prövningar

Nytt uppdrag Sahlgrenska Science Park – Situationsanalys och kartläggning av fallprevention

Fall och fallskador ett växande problem både för drabbade individer och samhällsekonomin

Starkare tillsammans

"Sironas arbete med att stärka och utveckla vården blir än mer angeläget i år"

Vårdresa till framtiden

Sirona driver strategiskt projekt i Kronoberg för en mer effektiv och proaktiv sjukvård

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Samarbeten

Vi är stolta och tacksamma över att få bidra till utvecklingen  av Tilia, Sällsynta fonden och Kontigo.

Om du driver en organisation som du tycker förtjänar vårt stöd, ta kontakt med oss. Vi stödjer varje år ett projekt eller organisation med insatser från ett av våra konsultteam.

Tilia logotyp
Sällsynta fonden logotyp

Medlemskap

Sirona är medlem i SwedenBio, den nationella branschorganisationen för life science i Sverige och Swecare, som är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.