För framtidens sjukvård idag

 

Läs om våra tjänster

Tillsammans med våra kunder skapar vi förutsättningar för en jämlik, tillgänglig och personcentrerad vård.

Sirona Health Solutions är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg.

Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för en god vård.

Läs mer om Sirona

Aktuellt

Läs mer

Nordens arbete för en mer sammanhållen vård och omsorg

Vi stöttade Socialstyrelsen i att belysa likheter och skillnader mellan de nordiska länderna

Rapport inom ATMP – En intern satsning

Ökad förståelse om ATMP; dess utveckling, potential, hinder och framtid!

Sirona förklarar!

Nära vård, Regionernas ansvar, Vårdgivare, Tillgänglighet, Jämlikhet och Vårdplats.

Sirona välkomnar nya kollegor!

Efter sommarsemestern har teamet vuxit och vi är väldigt glada över att få välkomna sex nya kon...

Nytt ramavtal med Region Skåne

Nytt ramavtal inom strategi, ledning och styrning

Rundabordssamtal i Almedalen

Sirona bjuder in till diskussion om vårdplatsbristen i Almedalen

Utvalda kundprojekt

 

Tjänster för att skapa bättre hälsa och vård

Sirona skapar konkreta förbättringar inom vården, till nytta för patienter, personal och samhället. Genom engagerade specialister med branschunik kunskap och gedigen erfarenhet levererar vi konkreta och faktabaserade resultat här och nu.

Samarbeten

Vi är stolta och tacksamma över att få bidra till utvecklingen  av Tilia, Sällsynta fonden och Kontigo.

Om du driver en organisation som du tycker förtjänar vårt stöd, ta kontakt med oss. Vi stödjer varje år ett projekt eller organisation med insatser från ett av våra konsultteam.

Tilia logotyp
Sällsynta fonden logotyp

Medlemskap

Sirona är medlem i SwedenBio, den nationella branschorganisationen för life science i Sverige och Swecare, som är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.