Skip to main content

Digitalisering inom hälso- och sjukvården står inför stora förändringar inom den närmaste tiden.

Ökad tillgänglighet via digitala vårdmöten, effektivare vårdflöden med egenmonitorering, avancerade beslutsstöd för snabbare och bättre behandlingar. Möjligheterna med digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är många och angelägna. Utvecklingen av digitala verktyg har under de senaste åren ökat dramatiskt, men det finns fortfarande mycket kvar att göra för att nyttja den stora potential som digitaliseringen har. Vid rätt förutsättningar för implementering finns goda möjligheter för en transformering av hela sektorn.

Sirona har god kunskap och gedigen erfarenhet av de olika delarna av de digitaliseringsresor som hälso- och sjukvården står inför. Strategiska analyser av vårddigitalisering, behovskartläggningar inom olika vårdverksamheter, uppbyggnad av programkontor och förändringsledning samt projektledning inom förberedelse och implementationsprojekt – alla dessa är viktiga delar inom digitaliseringsprojekt som vi hjälper kunder med.

Mattias Lindberg

Specialiserad inom digitalisering och vårdbemanning

Bred erfarenhet av ledning och styrning från både läkemedelsbolag och hälso-och sjukvårdssektorn. Lång erfarenhet som projektledare och linjechef för forskningsteam och inom vårdbemanning.

070 774 04 25
mattias.lindberg@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke