Skip to main content

Inom hälso- och sjukvårdssektorn och life science är investeringsbolag viktiga aktörer för att möjliggöra förvärv av bolag och utveckling som kan förbättra patienters livskvalitet.

Sironas roll som partner till exempelvis Private Equity-bolag är avgörande för att identifiera och analysera de viktigaste värdedrivarna i specifika bolag och skapa mest möjligt värde för patienter, samhället och investerare.

Sirona är verksamma inom alla delar av investeringscykeln och vi har agerat som partner till Private Equity-bolag som agerar inom hälso- och sjukvård och life science under många år. Arbetet består dels av att i tidiga skeden identifiera uppköpskandidater genom sector mapping och market screening. Vi har en gedigen erfarenhet inom commercial due diligence (CDD) av konkreta förvärvsobjekt, och även vendor due diligence (VDD) vid avyttring/exit. Under innehavstiden hjälper vi även till med post-acquisition-projekt så som 100-dagarsprogram och verksamhetsutveckling för portföljbolagen på alla olika nivåer från strategi, M&A till verksamhetsutveckling.

Det som gör oss till en attraktiv partner under investeringsfasen är att vi har erfarenhet från samtliga subsektorer inom hälso- och sjukvård och life science. Detta i kombination med vårt stora expertnätverk; som inkluderar allt från överläkare, marknadsexperter till regiondirektörer, innebär att vi besitter en djup områdesspecifik expertis. Det medför ett extra värde när det gäller att identifiera och analysera de frågor som utgör de viktigaste värdedrivarna för sektorer som helhet och för specifika bolag i synnerhet. Hälso- och sjukvården och life science är en komplex sektor och vår förståelse för systemet som helhet och skillnaderna i olika länder ger en utökad förståelse för var i värdekedjan ett bolag passar in och har möjlighet att skapa mest värde för patienter, skattebetalare och investerare.

Shadi Abbas

Specialiserad inom private equity och life science.

Erfaren projektledare med bred erfarenhet från life science-sektorn och nordisk hälso- och sjukvård med fokus på M&A, strategi och marknadsanalyser

072 972 20 16
shadi.abbas@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke