Skip to main content

Sirona Health Solutions

Sirona Health Solutions er et skandinavisk høyspesialisert konsulentselskap med fokus på helseanalyse og transformasjon. Vi er en partner for både myndigheter, bestillere og leverandører av helse- og omsorgstjenester, der vi er kjent for alltid å levere høyeste kvalitet, og for våre løsnings- og resultatorienterte arbeidsmetoder. Vår virksomhet drives i henhold til visjonen om å gjøre helsetjenesten mer proaktiv og pasient-sentrert. Vi er en resultatorientert partner som kombinerer dyp forståelse innen helsetjenester med relevant kompetanse innen forandringsledelse og digitalisering, takket være vår lange erfaring med strategiske og operasjonelle utviklingsoppgaver innen hele helsesektoren.

Våra styrker och suksessfaktorer

Sirona har dyp innsikt i den norske helsetjenesten på alle nivåer av systemet, og har erfaring med både strategisk utviklingsarbeide og operasjonelle forbedringsprosjekter på klinikk og sykehusnivå.
Sironas største styrke er å kombinere strategiske forandringer med konkrete operative endringer på klinikknivå – som sammen skaper en svært bærekraftig endring. En av de viktigste suksessfaktorene er vår evne til å skape positiv dynamikk i organisasjonen og en sterk lagånd med alle involverte parter. Vi gjør dette gjennom en dyp forståelse av analyse og data kombinert med svært erfarne medarbeidere som respekterer den komplekse utfordringen som eksisterer i helsesektoren.

Vi har en inngående forståelse av innovasjonsutfordringen innenfor hele spekteret av helsetjenesten og forandringsprosesser knyttet til den. Gjennom de innovasjonsdrevne prosjektene vi har gjennomført, fra strategi til detaljert implementering, forstår vi hva som hemmer og hva som fremmer innovasjon i hele systemet, samt de myke faktorene som må være med i kulturforandringen for å sikre fremgangsrik implementering av innovasjon. Hos Sirona hjelper vi organisasjoner med å utvikle sine kulturer, vurdere strategier, organisere sine lag og skape interne prosesser med støtte fra nyskapende teknologi. Vi tilbyr verktøy for å utfordre status quo, gjøre ting annerledes og for å sikre at digitalisering blir kjernen i en strategi – på alle nivåer i organisasjonen. Selv om digitalisering åpner for nye tjenester, forretningsmodeller og produksjonsmetoder, er det ikke uten risiko. Vi hjelper organisasjoner til å håndtere disse barrierene. Vår styrke er at vi ikke gir opp før vi har funnet en bærekraftig løsning. Vi er pålitelige i vårt arbeid og skaper resultat gjennom et systematisk og strategisk arbeide kombinert med små og store tiltak, slik at vi sammen skaper gode resultater.

Marit Vaagen

CEO, senior expert and founder of Sirona

+46 70 330 59 15
marit.vaagen@sironagroup.se

Vil du vite mer?


    Samtycke