Integritetspolicy

Vilka uppgifter vi behandlar och varför.

Sammanfattat behandlar Sirona huvudsakligen de uppgifter ni som besökare av hemsidan själva lämnar till oss. Dessa uppgifter är information som ni ger till oss i form av kontaktuppgifter för kommunikationssyfte. Exempel på uppgifter vi hanterar kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er.

Ändamål med insamlingen?

Uppgifterna används primärt för att svara på de frågor du ställt via kontaktformuläret.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Sirona AB sparar era uppgifter/personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden emot er som besökare av hemsidan eller mot gällande lagstiftning.

Hur tar du del av, rättar, raderar eller användningsbegränsar den lagrade informationen?

Kontakta dataskyddsombud@sironagroup.se. Detta gäller även om du vill återkalla ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig

Maria Ekman, Sirona AB, org.nr, 556804-5487, St Eriksgatan 46, 112 34 Stockholm

Vill du kontakta oss?

Dataskyddsombud
Sirona Health Solutions
Sankt Eriksgatan 46A
112 34 Stockholm
Växel: +46 (0)8 77 22 557
E-post: dataskyddsombud@sironagroup.se