Skip to main content

Få innovationer har så stora möjligheter att påverka vår livslängd och livskvalitet som de genererade inom läkemedelsbranschen.

Läkemedelsbranschen som är en av Sveriges mest forskningsintensiva branscher utvecklas snabbt inom flera olika terapiområden mot mer avancerad behandling. Det gör läkemedelsbranschen till en mycket viktig del av den totala vårdkedjan, där vi på Sirona har vår verksamhet.

För att förstå vilka möjligheter eller hinder som föreligger för en ny läkemedelsbehandling kan man snabbt och effektivt behöva kartlägga nuvarande vårdstruktur, vårdorganisation, följsamhet till riktlinjer och patientresan genom vården. Dessutom är det viktigt att kunna identifiera om och hur patientresan skiljer sig mellan regioner. Här har Sirona bred erfarenhet av att utföra och sammanställa både kvalitativa och kvantitativa analyser. Sirona är också rutinerade vad gäller att analysera stora mängder vårddata och har en gedigen erfarenhet av hälsoekonomiska analyser som kan användas inför etablering av nya behandlingar samt vid jämförelser mellan olika behandlingsmetoder.

I dagsläget sker stora förändringsarbeten i sjukvården för att erbjuda en nära vård till medborgarna. Sirona kan identifiera vilka nyckelfaktorer som kommer att bli avgörande för att ett läkemedelsbolag ska lyckas erbjuda sina behandlingar där patienterna har sitt behov.

Marit Vaagen

VD, senior expert och grundare av Sirona

Över 25 års erfarenhet som ledare och rådgivare inom hälso- och sjukvården samt life science, med intuitiv fingertoppskänsla för att leda och driva komplexa uppdrag

070 330 59 15
marit.vaagen@sironagroup.se

Vill du boka ett möte med oss?


    Samtycke