Skip to main content

Sironas medlemskap

Sirona är medlem i olika organisationer som arbetar för att utveckla hälso- och sjukvården och life science i Sverige samt främja investeringar i sektorn. SwedenBio är den nationella branschorganisationen för life science i Sverige. Swecare är en unik plattform där offentlig, privat och akademisk sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science. SVCA (Swedish Private Equity & Venture Capital Association) verkar för en väl fungerande marknad för aktörer inom private equity-området i Sverige samt för att sprida kunskap om marknadens roll i samhället och påverkan på ekonomin.

Utöver dessa är vi också medlemmar i Forum för Health Policy, Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH), Swedish Medtech och The Swedish National Advisory Board for Impact Investing.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du boka ett möte med oss eller bolla idéer? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi inom 24 timmar.


    Samtycke