Aktuellt

2021-06-10

Förstudie av centrala förslag som kan stimulera ett ökat antal företagsinitierade kliniska prövningar i Sverige

Sirona har kartlagt rehabiliteringsbehovet för covid-19-patienter
2021-05-04

Nytt uppdrag Sahlgrenska Science Park – Situationsanalys och kartläggning av fallprevention

Sirona har kartlagt rehabiliteringsbehovet för covid-19-patienter
2021-03-08

Starkare tillsammans

"Sironas arbete med att stärka och utveckla vården blir än mer angeläget i år"
2021-01-14

Vårdresa till framtiden

Sirona driver strategiskt projekt i Kronoberg för en mer effektiv och proaktiv sjukvård
2021-01-14

Faktorerna bakom smittspridningen

Det bidrog till smittan på Sveriges äldreboenden
2021-01-07

Årets julgåva till Barncancerfonden

Sironas medarbetare har röstat om årets julgåva