Skip to main content

Sirona har medverkat i en informationssatsning om Framtidens Sjukhus, ett samarbete mellan Dagens Medicin Sverige, Mediaplanet och aktörer på marknaden!

Hälso- och sjukvårdssystemet är komplext och därför vill vi bidra till spridning av kunskap och förståelse. Läs gärna tematidningen och intervjun med vår VD Marit Vaagen som diskuterar de utmaningar och möjligheter som framtidens sjukhus står inför.