Skip to main content

Bakgrund

Ett ledande läkemedelsbolag önskade fördjupa sin kunskap kring patientresorna för två olika patientgrupper med ett visst tillstånd och behandling. Läkemedelsbolagets målsättning var att få en bättre förståelse för hur processen ser ut inom olika delar av vården och för särskilda typer av behandlingar.

Utmaning

Sirona fick i uppdrag att kartlägga och analysera patientresorna i en viss sjukvårdsregion, i syfte att ta reda på hur patientresorna ser ut före, under och efter diagnos samt behandling för patientgrupperna.

Genomförande

Sirona arbetade med både kvantitativ och kvalitativ analys för att besvara läkemedelsbolagets frågeställningar. Analyserna baserade sig på intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal från olika vårdenheter och vårdformer, experter samt representanter från en patientförening inom området. I tillägg till intervjuerna genomfördes även dokumentanalys av guidelines och behandlingsprogram för att kartlägga patientresor kopplade till frågeställningarna.

Resultat

Resultaten levererades i en slutrapport till läkemedelsbolaget. Sirona kartlade patientresorna för båda patientgrupperna och visade hur patienterna rör sig mellan olika delar av vården, hur samverkan ser ut samt hur behandlingsflödet ser ut inom olika delar av vården. Sirona gav också rekommendationer kring hur läkemedelsbolaget bör förhålla sig till patientgrupperna. Rapporten mottogs mycket väl av läkemedelsbolaget som uppgav sig vara väldigt nöjda över samarbetet med Sirona.