Skip to main content

Bakgrund

Ett Private Equity-bolag med ambitionen att investera mer inom Healthcare och Life Science hade hittat ett nytt potentiellt uppköpsobjekt. Det potentiella uppköpsobjektet var ett nordiskt bolag med global närvaro. Deras långsiktiga målsättning var att med en ny ägare få bolaget att nå nya höjder internationellt.

Utmaning

Private Equity-bolaget, som Sirona anlitades av, önskade få en extern parts due diligence, dels som underlag för en potentiell investering och dels som stöd under uppköpsprocessen.

Genomförande

Information samlades in och analyserades i en strukturerad arbetsprocess. Analyserna baserades på tillgängliga offentliga data, marknads- och forskningsrapporter, samt uppköpsobjektets egna rapporter och data. Därtill intervjuades flertalet experter och representanter från identifierande kundsegment. Syftet med de kvalitativa och kvantitativa analyserna var att kartlägga följande:

  • Nuvarande marknadsförutsättningar och marknadens framtidsutsikter baserat på historisk tillväxt och framtida trender
  • Uppköpsmålets möjligheter på marknaden utifrån marknadsandelar och varumärke, produktkvalitet, nuvarande och potentiella kunder, bolagets ledarskap, kompetenser och interna processer
  • Riskanalys kring uppköpsmålets verksamhet samt möjliga förebyggande åtgärder

Resultat

Sirona agerade kommersiell rådgivare åt kunden under hela processen och levererade analyserna i en slutrapport. Rapporten mottogs mycket väl av kunden och andra samarbetspartners (exempelvis banker, jurister och försäkringsbolag) och spelade en viktig roll i kundens uppköpsprocess.