Skip to main content

Vi är glada att meddela att Sirona har fått förnyat förtroende från Region Stockholm!

Sirona har vunnit en ramavtalsupphandling hos Region Stockholm inom Expertstöd för granskning av vårdleverantörer. Ramavtalet omfattar fyra områden:

  • Medicinsk granskning
  • Ekonomisk granskning
  • Granskning av följsamhet till lagar, förordningar och andra styrdokument
  • Granskning av misstänkta oegentligheter

Upphandlande part ställde krav på ett brett spektrum av specialistläkarkompetenser, annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, läkemedelsexperter samt andra ej vårdrelaterade kompetenser. Det var även ett krav på goda kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisation samt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter!

Avtalet sträcker sig till 2025 med möjlighet till förlängning i 1 år till.

Vi är väldigt glada att vi har fått förnyat förtroende för detta ramavtal och vi ser framemot ett bra och givande samarbete!