2021-09-07

Nytt ramavtal med Region Gävleborg

Idag kan vi meddela att vi vunnit Region Gävleborgs ramavtalsupphandling för managementkonsulter!

Avtalet sträcker sig till 2023 med option i 2 år till. Vi är väldigt glada att vi får förtroendet att fortsätta arbeta med Region Gävleborg och deras arbete för en god och nära vård!

Sirona har fått tilldelning i samtliga delområden som bestod av:

  • Utredning, analys och förstudie

  • Implementering och förändringsledning

  • Övergripande strategiarbete