Skip to main content

Sirona har vunnit ännu en ramavtalsupphandling inom revisionstjänster – denna gång hos Region Uppsala. Revisionsarbete inom hälso- och sjukvården är mycket viktigt för att säkerställa att samtliga aktörer i en region arbetar för en god och säker vård!

Sirona har sedan start utfört granskningar och uppföljningar på uppdrag av regioner och myndigheter. Vi gläds över att många regioner prioriterar detta viktiga arbete.

Upphandlande part ställde höga krav på förmåga och kapacitet inom företaget samt god erfarenhet och kvalitetsarbete från tidigare uppdrag i andra regioner eller större kommuner.

Upphandlingen avser revisionsinsatser för verksamhetsåren 2023-2026.

Vi är mycket glada att vi fått fortsatt förtroende i ännu ett viktigt område för Region Uppsala!