Skip to main content

Swedish Medtech är branchorganisationen för medicinteknik och verkar för att Sverige ska vara världens mest attraktiva land för medicintekniska företag. Swedish Medtech har en viktig roll i att realisera framtidens vård idag då organisationen tydliggör medicinteknikens roll och värdeskapande, stärker de medicintekniska företagens förutsättningar samt främjar innovation och partnerskap.

”Swedish Medtech bidrar till en bättre och mer hållbar vård- och omsorg genom medlemsföretagens värdeskapande innovationer till sjukvården. Sirona kan med sitt medlemskap som nätverkspartner skapa de förutsättningar som krävs för att optimera maximal nytta av dessa innovationer, exempelvis i form av ökad tillgänglighet, rätt vård i rätt tid och därmed ökad patientnöjdhet” –  Christian Löfman, Sironas director, specialiserad inom Medtech