Skip to main content

Som vanligt så kommer Sirona att medverka på Almedalsveckan. Tisdagen 25 juni anordnar vi en paneldebatt på temat: Hur kan bättre hälsa rädda klimatet?

Ohälsosamma levnadsvanor orsakar idag cirka 20% av den totala sjukdomsbördan och 60% av förtida dödsfall. Vanorna, särskilt kosten, bidrar även till klimatförändringar som av WHO pekats ut som det största hotet mot hälsan under århundrandet.

Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av männen i Sverige har minst en ohälsosam vana (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, dåliga matvanor och brist på motion) som ökar risken för våra vanligaste folksjukdomar. Dessa sjukdomar kan ofta förebyggas genom hälsosammare vanor såsom motion och minskat intag av rött kött och sockersötade livsmedel. I genomsnitt orsakar svenskarnas matvanor utsläpp av cirka 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person vilket motsvarar 75% av de 2 ton per person som anses hållbart inom Parisavtalet. 67 procent av den svenska kostens växthusgasutsläpp kommer från animaliska livsmedel och 12–18% orsakas av sockersötade livsmedel. Seminariet syftar till att utforska hur hälsa, hälsosystem och klimat hänger samman. Hur hjälper vi invånarna mot hälsosamma val och ökad medvetenhet om klimatet? Vilken roll ska staten, myndigheter och regioner anta i detta arbete ur ett systemperspektiv?

Hör Johan Hilm, Director på Sirona, moderera seminariet och lyssna på kloka insikter från Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen, Catharina Ihre Lundgren, tillträdande ordförande, Svenska Läkaresällskapet, Sara Johansson, enhetschef, Cancerfonden och Dženan Čišija (S), riksdagsledamot och suppleant, Socialutskottet.

Spara tiden i kalendern. Vi hoppas att vi ses där!

Läs mer om seminariet: https://almedalsveckan.info/program/71601